Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg (Valgret til personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne) - sagsnr. 2016-20

Print Print
26-01-2016