Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal (Ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde) - sagsnr. 2016-197

Print Print
26-01-2016

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2016/2016-197 Skatteudvalget.aspx - d. 21-09-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.