Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om forsvareruddannelsen og efteruddannelse af forsvarere i Grønland - sagsnr. 2016-1944

Print Print
25-08-2016