Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller - sagsnr. 2016-1942

Print Print
17-08-2016

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2016/2016-1942 Lovudvalget.aspx - d. 02-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.