Strafferetsudvalget - Høring over lovforslag nr. L 191 af 31. maj 2016 om ændring af udlændingeloven og lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Ophævelse af 2 års fristen i sager om familiesammenføring med børn og overgangsregel for ret til ferie for uddannelseshjælps- og kontakthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse) - sagsnr. 2016-1743

Print Print
09-06-2016