Lovudvalget - Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om onlinesalg mv. - sagsnr. 2016-162

Print Print
04-02-2016