Strafferetsudvalget - Høring over rapport om udvælgelse af lægdommere afgivet af Arbejdsgruppen om udvælgelse af lægdommere - sagsnr. 2016-1479

Print Print
07-06-2016