Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester - sagsnr. 2016-1364

Print Print
12-05-2016