Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven mv. - 2016-1363

Print Print
26-04-2016