Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland samt udkast til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning - sagsnr. 2016-1327

Print Print
25-04-2016