Lovudvalget - Høring over udkast til kongelig anordning om ikraftsættelse af offentlighedsloven for sager om grønlandske anliggender, der er eller har været under behandling af rigsmyndigheder - sagsnr. 2016-1326

Print Print
18-05-2016

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2016/2016-1326 Lovudvalget.aspx - d. 28-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.