Lovudvalget - Høring over udkast til kongelig anordning om ikraftsættelse af offentlighedsloven for sager om grønlandske anliggender, der er eller har været under behandling af rigsmyndigheder - sagsnr. 2016-1326

Print Print
18-05-2016