Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf mv., straffeloven og retsplejeloven (styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler mv. II) - sagsnr. 2016-1288

Print Print
25-04-2016

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2016/2016-1288 Strafferetsudvalget.aspx - d. 27-05-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.