Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf mv., straffeloven og retsplejeloven (styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler mv. II) - sagsnr. 2016-1288

Print Print
25-04-2016