Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om kursomregning af indkomst og underskud efter selskabsskattelovens § 11 B og skattekontrollovens § 3 C - sagsnr. 2016-1045

Print Print
13-04-2016