Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal vedr. betingelserne for genoptagelse af ejendomsvurderinger efter skatteforvaltningslovens § 33 - sagsnr. 2016-1012

Print Print
04-04-2016

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2016/2016-1012 Skatteudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.