Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal vedr. betingelserne for genoptagelse af ejendomsvurderinger efter skatteforvaltningslovens § 33 - sagsnr. 2016-1012

Print Print
04-04-2016