Strafferetsudvalget - Høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben (våbendirektivet) - sagsnr. 2016-1007

Print Print
17-03-2016