Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union mv. - sagsnr. 2015-4619

Print Print
07-01-2016

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2016/2015-4619 Strafferetsudvalget.aspx - d. 27-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.