Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union mv. - sagsnr. 2015-4619

Print Print
07-01-2016