Skatteudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven (PAL-bekendtgørelsen) - sagsnr. 2015-4606

Print Print
05-01-2016

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2016/2015-4606 Skatteudvalget.aspx - d. 24-09-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.