Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016) - sagsnr. 2015-4604

Print Print
11-01-2016