Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om visitation mv. ved adgang til retterne - Justitsministeriets j.nr. 2014-4000-0129 - sagsnr. 2015-979

Print Print
24-04-2015