Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie - sagsnr. 2015-978

Print Print
13-04-2015