Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet og vejledningsnotat - sagsnr. 2015-953

Print Print
07-04-2015