Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (Opfølgning på den humanitære redegørelse og kompetenceændring i relation til sager om humanitære opholdstilladelser) - sagsnr. 2015-948

Print Print
22-04-2015