Lovudvalget - Høring over betænkning om åbenhed om økonomiske støtte til politiske partier (betænkning nr. 1550/2015) - sagsnr. 2015-942

Print Print
26-03-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-942 Lovudvalget.aspx - d. 07-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.