Lovudvalget - Høring over betænkning om åbenhed om økonomiske støtte til politiske partier (betænkning nr. 1550/2015) - sagsnr. 2015-942

Print Print
26-03-2015