Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant - sagsnr. 2015-908

Print Print
20-04-2015