Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen - sagsnr. 2015-906

Print Print
22-04-2015