Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet mv. (kandidatlister) - sagsnr. 2015-9

Print Print
09-01-2015
Læs høringssvar her