Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. - sagsnr. 2015-896

Print Print
13-04-2015