Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal til fastlæggelse af praksis vedr. muligheden for at succedere i ikke fratrukne, faktiske afholdte istandsættelsesudgifter mv. - sagsnr. 2015-889

Print Print
13-04-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-889 Skatteudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.