Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Ændring af aldersgrænsen for nævninge og domsmænd) - sagsnr. 2015-888

Print Print
26-03-2015