Lovudvalget - Høring over udkast til lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) - sagsnr. 2015-869

Print Print
01-04-2015