Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om genoptagelse af ansættelser som følge af forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for 2004-2012 - sagsnr. 2015-854

Print Print
08-04-2015