Lovudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om beredskab ved forurening af havet fra olie- og gasanlæg, rørledninger og andre platforme samt ændring af bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet - sagsnr. 2015-841

Print Print
08-04-2015