Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere mv. - sagsnr. 2015-831

Print Print
24-03-2015