Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelser i SKM2006.75.LSR og SKM2011.588.LSR - SKATs praktisering af enhedsprincippet ved skattefri omstrukturering - sagsnr. 2015-829

Print Print
07-04-2015