Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg (Juniortilforordnede) - sagsnr. 2015-8r

Print Print
09-01-2015
Læs høringssvar her