Lovudvalget - Høring over ændring af bekendtgørelse om registrering af aktiver mv. til dækning af særligt dækkede obligationer - sagsnr. 2015-759

Print Print
22-04-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-759 Lovudvalget.aspx - d. 17-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.