Strafferetsudvalget - Høring over Straffelovrådets udtalelse om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § 140 om blasfemi (betænkning nr. 1548/2014) - sagsnr. 2015-646

Print Print
12-03-2015