Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af anmeldeordning efter § 32 i bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug - sagsnr. 2015-587

Print Print
18-03-2015