Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter mv.) - sagsnr. 2015-58

Print Print
15-01-2015
Læs høringssvar her