Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) - sagsnr. 2015-579

Print Print
25-02-2015