Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om biblioteksafgift - sagsnr. 2015-488

Print Print
16-02-2015