Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven (Kommunernes adgang til varetagelse af varmeforsyningsvirksomhed og bygningsopvarmning på vedvarende energi mv.) - sagsnr. 2015-478

Print Print
04-03-2015