Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017) - sagsnr. 2015-4484

Print Print
14-12-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-4484 Skatteudvalget.aspx - d. 02-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.