Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) - sagsnr. 2015-4465

Print Print
03-12-2015