Lovudvalget - Høring over ændringsforslag til L 67 forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs mv.) - sagsnr. 2015-443

Print Print
02-03-2015